Celebracja najważniejszych świąt w życiu chrześcijanina jest szczególnym czasem łaski i skupienia na ostatnich wydarzeniach z życia Chrystusa przed Zmartwychwstaniem. Tegoroczne obchody Świąt Zmartwychwstania w lądzkiej wspólnocie seminaryjnej przebiegały następująco:

We wszystkie dni Triduum Paschalnego spotykaliśmy się na liturgii w kaplicy seminaryjnej. Tam również klerycy przygotowali Ciemnicę i Grób Pański. Codziennie adorowaliśmy Pana Jezusa oraz w modlitwie różańcowej prosiliśmy o ustanie epidemii koronawirusa. W Wielki Czwartek uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Mariusz Chamarczuk SDB – rektor naszego seminarium, dokonując uroczystego obmycia nóg – mandatum, na znak wzajemnej służby i realizacji przykazania miłości.
Pod koniec Mszy Wieczerzy Pańskiej klerycy w swoim, a także w imieniu parafian, podziękowali starszym współbraciom za ich kapłaństwo i posługę w naszym seminarium oraz kościele parafialnym.

Wielkopiątkowa liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. Józef Dubiniec SDB – ekonom wspólnoty, została wzbogacona przez odśpiewanie Pasji wg św. Jana, przez księdza rektora, a także alumnów Jakuba Mowińskiego SDB i Piotra Motwickiego SDB.

Podczas Wigilii Paschalnej odczytaliśmy przeznaczone na tę liturgię czytania przedstawiające historię zbawienia, a ks. Radosław Błaszczyk SDB – katecheta odśpiewał Ewangelię. Następnie modliliśmy się Litanią do Wszystkich Świętych w języku łacińskim, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne oraz odśpiewaliśmy dziękczynne „Te Deum”.
Po zakończonej liturgii klerycy przygotowali refektarz do spożycia uroczystego śniadania wielkanocnego. Następnego dnia rano została odprawiona Msza święta o świcie, której przewodniczył ks. dr Zenon Klawikowski SDB,  a następnie ksiądz rektor, przed śniadaniem poświęcił pokarmy na stół wielkanocny.

Przez cały okres Oktawy Wielkanocnej śpiewaliśmy Sekwencję Wielkanocną, a także adorowaliśmy pusty grób Chrystusa Zmartwychwstałego, przygotowany wcześniej przez naszego dziekana liturgicznego.

Tegoroczne święta  niewątpliwie były inne, bowiem wszyscy klerycy zostali w seminarium i tylko jeden alumn mógł wraz z proboszczem ks. Ryszardem Świrydziukiem SDB uczestniczyć w kościele z kilkoma parafianami w obchodach Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pewni natomiast jesteśmy, że ten czas przyniósł wiele błogosławieństwa Bożego i doświadczyliśmy rzeczywiście Zmartwychwstania Pańskiego.