kongresLudzie przystawali z zaciekawieniem, kiedy 3 tysiące młodych zakonnic i zakonników wędrowało przez Częstochowę. Pytali: „Co to za pielgrzymka?” i zgodnie przyznawali, że to niecodzienny widok. Taki był finał II Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych na Jasnej Górze.

Trwał od 23 do 26 września i zgromadził ponad 900 młodych zakonników i zakonnic. W tym wydarzeniu uczestniczyła także 4 – osobowa delegacja z naszego lądzkiego seminarium. W ciągu czterech dni wysłuchaliśmy szeregu konferencji i homilii nt. radości życia zakonnego. Wśród głoszących byli m. in. nuncjusz apostolski abp. Celestino Migliore, o. Mateusz Hinc OMFCap., czy o. Augustyn Pelanowski OSPPE. O radości dyskutowaliśmy w czasie spotkań w grupach, posiłków, luźnych spotkań. Tę radość wyrażaliśmy podczas śpiewów, modlitwy uwielbienia, w ciszy adoracji, na kolanach przed cudownym wizerunkiem Częstochowskiej Madonny.

Jaki jest wniosek z tego spotkania? Życie zakonne w Polsce, mimo trudności, ma się całkiem nieźle, bo są tam ludzie młodzi. A „tam, gdzie są zakonnicy, tam jest radość” (papież Franciszek).

 

Nasz współbrat, ks. Roman Sikoń SDB, stworzył krótki materiał filmowy z częstochowskiego kongresu:

kl. Krystian Sukiennik SDB