Gdzie chrzest, tam nadzieja

Deszcz, który padał w trakcie Eucharystii sprawowanej na stadionie miejskim w Poznaniu, przypominał uczestnikom jubileuszowej liturgii, że chrzest księcia Mieszka I w 966 r. był jak strumień łaski wiary, który rozlał się na cały tworzący się naród. Doprawdy, było to wydarzenie historyczne! Alumni wyruszyli z Lądu już wczesnym rankiem, by dotrzeć na poznański stadion, który był miejscem centralnych uroczystości kościelnych związanych z jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przez cały dzień ponad 30 tysięcy ludzi trwało na radosnej modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Byli wśród nich duchowni, osoby konsekrowane, liczni alumni, świeccy zrzeszeni w ruchach kościelnych, (…)

Czytaj całość →

Słów kilka o rekolekcjach i salezjanach

Gdybyśmy szukali etymologii słowa „rekolekcje”, zapewne w większości znaleźlibyśmy źródłosłów w łacińskim „recolligere” – czyli zbierać na nowo. I właściwie na tym polega istota rekolekcji – zebrać na nowo wszystko, co związane z naszym życiem duchowym, by przypatrzeć się temu, oczyścić i z nowym zapałem podjąć pracę nad własnym zbawieniem.

Czytaj całość →

Za cystersami… do Żyliny?!

Ląd nad Wartą znany jest przede wszystkim jako postnowicjat Towarzystwa Salezjańskiego dla terenów Polski i byłego Związku Radzieckiego oraz klasztor pocysterski. Część alumnów stara się podnosić swoje kwalifikacje, jeśli chodzi o wiedzę historyczną i kulturową o Lądzie, by jako przewodnicy prowadzić ludzi, pokazywać im piękno klasztoru, a także, co chyba najważniejsze, przybliżać w ten sposób Boga. Oni też rokrocznie udają się na wycieczkę œśladami cysterskimi, by móc poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie przewodnika. Jest to forma docenienia ich posługi. W weekend 8-10 listopada i my, tegoroczni przewodnicy, byliśmy na takim wyjeździe.

Czytaj całość →

Wyjazd integracyjny kursu drugiego

Podróże nie tylko kształcą, ale są także formą wypoczynku. Nie od dziś też wiadomo, że od miejsca urlopu ważniejsze jest to, z kim się na ten urlop wybierze. Po roku znajomości i wspólnego kroczenia drogą formacji w postnowicjacie wola Boża za pośrednictwem przełożonych posłała nas  na wakacje kursowe.

Czytaj całość →

Poszukując „szarych” mnichów

Grono lądzkich przewodników ostatni weekend spędziło w poszukiwaniu mnichów cysterskich, którzy żyją, modlą się i pracują na ziemiach polskich.  W piątkowy wieczór dotarliśmy do pierwszego klasztoru w Sulejowie. Ogromne mury opactwa widoczne były  już przy wjeździe do miasteczka. Byliśmy pod wrażeniem romańskiej świątyni klasztornej z XIII wieku. Właśnie tu zobaczyliśmy pierwszego cystersa, który oprowadził nas po klasztorze. Następnie udaliśmy do Świętej Katarzyny, małej miejscowości znajdującej się w górach świętokrzyskich, gdzie siostry bernardynki przyjęły nas na nocleg i ugościły kolacją. W sobotę po Mszy świętej  dotarliśmy do sanktuarium św. Krzyża. Pobenedyktyńskie opactwo „Św. Krzyż” stoi na samym szczycie góry, skąd mieliśmy okazję podziwiać (…)

Czytaj całość →

Niedziele Powołaniowe

16 października alumni naszego seminarium wraz z formatorami, zgodnie z tradycją lat ubiegłych, udali się do salezjańskich placówek w Gdańsku, Kobylnicy, Rumi i Słupsku, by tam wspólnie uczestniczyć w niedzieli powołaniowej. Już ksiądz Bosko zachęcał pierwszych Salezjanów, aby zawsze mieli na uwadze powołania kapłańskie i zakonne i starali się zachęcać młodych ludzi do pójścia za Chrystusem. Swoją troskę o zainteresowanie się nowymi powołaniami, święty Jan Bosko zawarł w Konstytucjach Salezjańskich: …mamy szczególną troskę o powołania apostolskie, jesteśmy wychowawcami w wierze w środowiskach ludowych… (Art. 6). Podczas kazania, wiernym zostało przybliżone powołanie salezjańskie, formacja oraz życie w seminarium Towarzystwa Salezjańskiego. Salezjanie w czasie wspólnych modlitw, spotkań z młodzieżą (…)

Czytaj całość →

Wakacje kursowe

Przed inauguracją roku akademickiego alumni drugiego roku wyjadą jeszcze wraz ze swoim opiekunem ks. Wojciechem Gretką na wakacje do Szczyrku, by razem odpocząć po akcjach młodzieżowych. Studenci trzeciego roku już wrócili z takiego wyjazdu, ale niedługo udadzą się, w ramach studiów, na pierwsze praktyki pedagogiczne. W najbliższych dniach do Lądu przyjadą także neoprofesi z nowicjatów w Kopcu i Swobnicy. 8 września złożyli oni swoją pierwszą profesję zakonną w Częstochowie na ręce ks. Pascuala Chaveza,  Przełożonego Generalnego TS. Neoprofesi z obu nowicjatów utworzą kurs pierwszy. Od tego roku akademickiego w  WSD TS będą trzy lata studiów – dwa filozofii i jeden pedagogiki.

Czytaj całość →