Wspomożycielka Nasza

Jakże często w środowiskach salezjańskich słyszy się wezwanie Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami. Jednak czy wszyscy dokładnie wiemy, co to miano znaczy i skąd się wzięło? Wspomożycielka to używany od wielu stuleci tytuł określający Matkę Bożą. Już w IV wieku po raz pierwszy, Maryję nazwał tak święty Efrem, a następnie sformułowania tego używał święty Grzegorz z Nazjanzu. Wspomożycielka to ta, która wysłuchuje próśb swojego ludu i nie zwlekając niesie pomoc. W 1571 roku podczas jednej z najkrwawszych w dziejach świata bitew morskich, jaka została stoczona pomiędzy Imperium Osmańskim, a Ligą Świętą, chrześcijanie wzywali opieki Maryi. Po zwycięstwie uznano, że to właśnie (…)

Czytaj całość →