S@lezjanie – nr 6/2013

Zapraszamy do lektury czerwcowego numeru biuletynu internetowego S@lezjanie. Przeczytamy w nim m. in. o święceniach kapłańskich – tych, które odbyły się w maju tego roku oraz tych, które otrzymał Jan Bosko w roku 1841. Ponadto zaprezentowany i opisany został medalik Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, za którego pośrednictwem dokonały się liczne cuda.

Czytaj całość →

Jubileusze kapłaństwa

Dzień 20 maja dla lądzkiej wspólnoty seminaryjnej był dniem szczególnym. Tego bowiem dnia zjechali się do seminarium salezjanie-księża, którzy przed 25. i 50. laty przyjmowali tu święcenia kapłańskie. Jubilaci zebrali się wokół Ołtarza Pańskiego, aby sprawować dziękczynną Eucharystię za lata służby Bożej i prosić o umocnienie na dalsze lata kapłaństwa.

Czytaj całość →

Anima Christi sanctifica me – 7 nowych kapłanów w Towarzystwie Salezjańskim

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego w lądzkich murach zebrały się rzesze wiernych z różnych stron Polski. Przyjechali do Lądu, aby uczestniczyć w święceniach prezbiteratu, które odbyły się 18 maja w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja.

Czytaj całość →

Święcenia prezbiteratu

Dnia 19 maja 2012r. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, odbyła się uroczystość święceń kapłańskich, której przewodniczył Jego Eminencja metropolita gnieźnieński abp Józef Kowalczyk. Podczas homilii, Ksiądz Prymas wielokrotnie odwoływał się do osoby św. Jana Bosko, gorliwego kapłana i wychowawcy, który całe swoje życie poświęcił biednej i opuszczonej młodzieży: „Drodzy Synowie, posługa kapłańska ks. Bosko charakteryzowała się gorliwością o zbawienie dusz, duchowością działania i apostolatu oraz pedagogią radości. Przyjąwszy święcenia prezbiteratu w 1841 r. ks. Jan z pasją i gorliwością oddał się realizacji swojego powołania. Nawiedzał więzienia, miejsca pracy młodocianych robotników, udawał się na place (…)

Czytaj całość →