Być „wehikułem” Boga

„Gdzie leży granica między byciem nauczycielem z pasją a pracownikiem nauczającym młodzież; między policjantem – stróżem bezpieczeństwa – a poborcą opłat za mandaty; między proboszczem – pasterzem – a urzędnikiem kościelnym?” – takiego początku homilii z okazji ponowienia profesji zakonnej nikt się nie spodziewał… W poniedziałkowe przedpołudnie, 7 września, na ręce ks. Inspektora Marka Chmielewskiego 13 młodych salezjanów z naszego seminarium ponowiło swoje śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Po czasie spędzonym na adorację i osobistą modlitwę przed Jezusem, cała wspólnota seminaryjna przeżywała uroczystą  Eucharystię. W  homilii ks. Inspektor stawiając pytania o granice postaw w poszczególnych zawodach, poruszył temat relacji (…)

Czytaj całość →

„Pójdź za mną!” – Naśladuj Mnie!

W piątek, 7 września, wspólnota salezjańska w lądzkim domu zakonnym przeżywała uroczystość ponowienia konsekracji zakonnej przez część współbraci. Przygotowanie duchowe rozpoczęło się o godz. 12:00 wezwaniem Ducha Świetego i konferencją wygłoszoną przez ks. dra Radosława Błaszczyka SDB. Mówił on o przeżywaniu rad ewangelicznych w duchu św. Jana Bosko. Podzielił się także osobistym świadectwem działania Ducha Świętego w jego zakonnym życiu. Następnie w godzinie Miłosierdzia Bożego współbracia rozpoczęli adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Po godzinnym czuwaniu rozpoczęło się przygotowanie do Eucharystii. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. wikariusz Jarosław Pizoń SDB. Msza Święta była (…)

Czytaj całość →