Jak przeżyć Wielki Post w klasztorze

Pismo Święte mówi: „Kiedy pościcie nie bądźcie posępni jak obłudnicy…” można powiedzieć, że właśnie te słowa stały się dla grupy ministrantów ze Słupcy przewodnią myślą spotkania rozpoczynającego Wielki Post. By podjąć refleksję nad Wielkim Postem wybrali się oni do lądzkiego seminarium. Dnia 8 marca ministranci ze Słupcy wraz z księdzem opiekunem i ojcem dwójki z chłopców przybyli do naszego domu, by zastanowić się nad tym, co trzeba zmienić w swoim życiu i jakie działania podjąć    w Wielkim Poście, by stać się bardziej doskonałym. Wizyta ta nie była jednak zwykłym dniem skupienia, jaki często sobie wyobrażamy, bowiem poza chwilami refleksji znalazł się (…)

Czytaj całość →

Nowenna do Niepokalanej – dzień 9. (ostatni)

To już ostatni dzień Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przeżyjmy te chwile razem z Maryją, byśmy dobrze przygotowali się do jutrzejszej Uroczystości. Niepokalana Wspomożycielko – módl się za nami!

Czytaj całość →

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest czuwaniem, podczas którego nie tylko wspomina się, ale i uobecnia to, co wspominane. W czasie Wigilii  wspominamy wielkie dzieła Boże i czuwamy w oczekiwaniu na nadchodzącego Oblubieńca – Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest noc, ale już świta dzień, żyjemy w doczesności, ale już życiem wiecznym. Po krótkim obrzędzie liturgii światła (jest to pierwsza część Wigilii) Kościół święty rozważa wielkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu, oraz wyraża ufność w słowo i obietnice Boże (część druga czyli liturgia słowa); następnie, gdy zbliża się dzień Zmartwychwstania, Kościół wraz ze swymi nowymi członkami, odrodzonymi w chrzcie (część trzecia), zostaje zaproszony do stołu, (…)

Czytaj całość →

Trzeci tydzień Wielkiego Postu. Boże, co robisz?!

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę (…)

Czytaj całość →

Drugi tydzień Wielkiego Postu. Kim jesteś, mój Boże?

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się (…)

Czytaj całość →

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Gdzie jest mój Bóg?

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” (Mk 1,12-15) Pustynia… samotność… czterdzieści dni postu… jeden Człowiek… trzy pokusy… Opis takiej sytuacji znajdziemy w dzisiejszej Ewangelii. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Dla współczesnego człowieka takie słowa brzmią jak fragment jakiejś baśni, fantastycznego opowiadania. Tymczasem to słowo Boże, sama Prawda. Co w takim razie (…)

Czytaj całość →

Wielkopostne medytacje

Wielki Post to czas refleksji i oczekiwania, dobry moment na podejmowanie postanowień, wyrzeczeń. To czas, kiedy powinny ustać wszelkie huczne zabawy i imprezy, to czas większego otwarcia się na drugiego człowieka, jak również na Boga. Powinniśmy nieco zwolnić tempo, zatrzymać się na chwilę, więcej czasu poświęcić na przemyślenia, pracę nad sobą, a także, jak sugeruje święty Benedykt, na lekturę: W tych dniach Postu każdy otrzyma z biblioteki jedną książkę, którą powinien przeczytać od pierwszej do ostatniej strony w całości. Książki te trzeba rozdać na początku Wielkiego Postu (RB 48). Próbując wypełnić wskazanie świętego Benedykta, twórcy serwisu „Poważne sprawy, poważne odpowiedzi” rozpoczynają (…)

Czytaj całość →