Uroczystość poświęcenia ołtarza Męczenników II wojny światowej

W święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w kościele pw. NMP i św. Mikołaja w Lądzie Prymas Polski Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk poświęcił ołtarz Męczenników II wojny światowej. W czasie II wojny światowej w latach 1940-41 klasztor w Lądzie był niemieckim obozem przejściowym dla duchowieństwa polskiego. Wśród więzionych byli, m.in. bł. bp Michał Kozal, sługa boży ks. Franciszek Miśka SDB, kapłani i klerycy.

Czytaj całość →

Nowy ołtarz soborowy w lądzkiej świątyni

W związku z jubileuszem 120-lecia erygowania lądzkiej parafii (ustanowiona w 1890 r.) oraz 90-leciem przybycia do Lądu salezjanów (kwiecień 1921r.), powstała inicjatywa zrekonstruowania w lądzkiej świątyni części jej zabytkowego wyposażenia, a konkretnie odtworzenie ozdobnego antepedium (ozdobna płyta dekorująca frontową ścianę ołtarza) dekorującego niegdyś ołtarz główny. Pracę zlecono pracowni prof. Janusza Szpyta. Podczas opracowywania projektu zapadła decyzja o wykonaniu nowego ołtarza soborowego, w którym będzie umieszczone wspomniane antepedium. Na bocznych ścianach ołtarza znajdują się dwa herby dokumentujące historię tej realizacji: herb Szeliga opata Łukomskiego i data 1744 upamiętniająca fundację srebrnego antepedium oraz herb Towarzystwa Salezjańskiego i data 2011, będąca (…)

Czytaj całość →