NIE MA CZASU DO STRACENIA, CZYLI ROZPOCZYNAMY WIELKI POST

Czas to pieniądz, czas to chwila, czas może być najwyższy, nie ma czasu do stracenia. Znamy to, prawda? A czas jest dany przez Boga, to łaska. Łaska czasu. Rozpoczynamy niezwykle ważny okres roku liturgicznego – Wielki Post. Czas, w którym Jezus chce od nas pokuty i umartwienia, byśmy doszli do nawrócenia.

Czytaj całość →

Modlitwa, post i jałmużna – V Niedziela Wielkiego Postu

Gdyby posłuchać niektórych ludzi, pewien fragment Ewangelii mógłby brzmieć tak: „ Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i przebywał na pustyni przez czterdzieści dni, modląc się, poszcząc i nie jedząc słodyczy by urozmaicić sobie życie i zgubić zbędne kilogramy…”

Czytaj całość →

Wielki Post? A po co?

Parę dni temu, jak codziennie rano, udałem się do kaplicy. Niby wszystko było takie same – kaplica ta sama, współbracia ci sami, nawet Pan Jezus w Tabernakulum wyglądał jak zawsze. Jednak coś było nie tak. Wszystko szybko się wyjaśniło. Prorok Joel po raz kolejny zawołał: „Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie”.

Czytaj całość →