Misje Święte i odpust

W dniach od 20 do 27 maja w Parafii pw. NMP w Lądzie odbyły się Misje Święte, które prowadzili ojcowie redemptoryści o. Bogdan Bańdur i o. Jerzy Wesołowski. Misje odbyły się pod hasłem: „Bądźmy świadkami Miłości”. Był to czas spojrzenia na Chrystusowy Krzyż, z którego Syn Boży wzywa wszystkich do nawrócenia i przemiany życia. W tym czasie wygłoszono nauki stanowe dla dzieci, młodzieży i małżeństw. Misjonarze pochylali się nad darem sakramentów świętych zwłaszcza pojednania i pokuty, eucharystii, chorych oraz małżeństwa. We wtorek, po wieczornej Mszy św. wyszliśmy na ulice Parafii, odprawiając czternaście stacji Drogi Światła. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogórskim przy figurce MB (…)

Czytaj całość →