Kapłan nie może ulec zeświecczeniu

Z JEm. ks. kard. Mauro Piacenzą, prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa, rozmawia Agnieszka Gracz Na wielu płaszczyznach życia sekularyzacja niesie naszym społeczeństwom wiele niebezpieczeństw, nie pozostaje też bez wpływu na kapłanów. Jakie, zdaniem Eminencji, są najważniejsze zadania dla kapłanów na tej płaszczyźnie? – Są dwa znaczenia terminu „sekularyzacja”, które zawsze winniśmy rozróżniać. Pierwszy, szlachetny i teologiczny, rozumiemy przez niego dzieło Boga, który zbawia człowieka, przychodząc na świat, „w czasie”, aby wyzwolić go z wnętrza historii. Drugie znaczenie to takie, do którego pani się odwołuje i jest określane zasadniczo poprzez utratę sensu sacrum, jak również poprzez ogromną redukcję człowieka i jego życia jedynie do elementów ziemskich. (…)

Czytaj całość →