Podsumowanie wizytacji w lądzkiej wspólnocie

Od 24 października do 3 listopada br. we wspólnocie pod wezwaniem  św. Bernarda w Lądzie nad Wartą, odbywała się wizytacja, którą przeprowadził ks. inspektor Marek Chmielewski. Do lądzkiej „alma mater” przynależą także dom wychowawczo- resocjalizacyjny w Poznaniu oraz parafia w Kowalewie. Ks. inspektor przez pierwsze dni odbywał spotkania osobiste ze współbraćmi „w duchu służby i braterskiej jedności”. Spotkał się także z radą domu, pracownikami oraz młodzieżą w oratorium. Przyglądał się także obserwancji zakonnej (sposobu zachowania) tejże wspólnoty. Kształtował opinię o świadectwie życia konsekrowanego, gorliwości apostolskiej w pracy duszpasterskiej, troskliwości o wzrost powołań oraz sytuacji materialnej. Swoje uwagi oraz obserwacje przekazał na podsumowaniu wizytacji, odczytując rzetelnie przygotowany (…)

Czytaj całość →