Czyż Chrystus jest podzielony? – w Żychlinie

Jezus Chrystus założył jeden Kościół.  Historia Kościoła jest jednak długa, burzliwa i pełna bolesnych momentów, w wyniku których dzisiaj jedności w Kościele nie ma. Od dłuższego czasu kościoły chrześcijańskie odczuwają potrzebę jedności – stąd propozycja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który odbywa się od 18 do 25 stycznia.

Czytaj całość →

Ks. Mariusz Chamarczuk – Dyrektor w Lądzie – Doktorem habilitowanym

W dniu 18 listopada 2013 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu miała miejsce obrona pracy habilitacyjnej ks. Mariusza Chamarczuka – salezjanina, dyrektora wspólnoty pw. św. Bernarda w Lądzie i rektora Wyższego Seminarium Duchownego.

Czytaj całość →