Benedykt XVI: Uczcie się w szkole Chrystusa

Księża Kardynałowie, Księże Arcybiskupie N’Koué, odpowiedzialny za formację kapłańską, Drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, Drodzy zakonnicy i zakonnice, Drodzy seminarzyści i drodzy wierni świeccy, Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi Pascalowi N’Koué za jego piękne słowa i dziękuję drogiemu seminarzyście za jego pozdrowienie – tak bardzo serdeczne i pełne szacunku. Wielką radość sprawia mi przebywanie wśród was tutaj, w Ouidah, szczególnie zaś w tym seminarium, powierzonym opiece św. Joanny d’Arc i poświęconym św. Gawłowi – człowiekowi o wspaniałych cnotach, mnichowi pragnącemu doskonałości, pasterzowi pełnemu łagodności i pokory. Cóż może być szlachetniejszego od stawiania sobie za wzór jego postaci, podobnie jak abp. Louisa (…)

Czytaj całość →