Ks. Stanisław Kosiński – wybitny nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń salezjanów

15 lipca 2011 roku minęła 20-ta rocznica śmierci Księdza Stanisława Kosińskiego – wybitnego historyka Kościoła, wielkiego znawcy życia i działalności kard. Augusta Hlonda. Przez kilkadziesiąt lat swoich badań naukowych zgromadził on ogromne zbiory dokumentów, korespondencji oraz wszelkiego rodzaju informacji na temat Prymasa Hlonda. Wszystkie te materiały zostały zebrane w wielotomowym dziele „Acta Hlondiana”, które stanowią podstawę procesu beatyfikacyjnego Pasterza Polskiego Kościoła w trudnych czasach II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Ze względu na wyjątkowe zasługi w kształceniu alumnów w lądzkim seminarium, niestrudzoną pasję poznawczą, niepospolity humor i erudycję, Rada Domu wspólnoty salezjańskiej w Lądzie (…)

Czytaj całość →