W dniach od 1 do 7 lipca w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach odbywały się Szkoła Animatora Salezjańskiego oraz Kurs Ceremoniarza. Spotkanie zgromadziło ponad 100 animatorów i 20 ceremoniarzy z różnych oratoriów i parafii. Przez całe spotkanie towarzyszyli im księża salezjanie, na czele z ks. Mirosławem Łobodzińskim SDB, siostry salezjanki oraz klerycy z Lądu i Krakowa.

Animatorzy, podzieleni na 4 stopnie, zgłębiali tajniki pracy nad sobą, prowadzenia zabaw, animowania grupy i jej rozwoju, pracy z Pismem Świętym oraz tworzenia prac plastycznych. Ostatni stopień pracował przede wszystkim warsztatowo – przygotowując pogodny wieczór, grę terenową, konspekt na półkolonie – dzięki temu mogli podzielić się swoimi umiejętnościami oraz wiedzą zdobytą w czasie 4-letniej formacji. Na zakończenie spotkania otrzymali oni dyplom ukończenia Szkoły Animatora Salezjańskiego.

Równolegle ze szkołą animatora odbywały się dwa stopnie kursu ceremoniarza. Pierwszy, poświęcony był księgom liturgicznym i Triduum Paschalnemu oraz trzeci, podczas którego ceremoniarze zgłębiali obrzędy udzielania sakramentów i posługi w czasie uroczystej Mszy św. z udziałem biskupa. Natomiast nie było w tym roku stopnia drugiego, który odbędzie się za rok. Uwieńczeniem kursu było przyjęcie do grona ceremoniarzy oraz wręczenie poświęconych krzyży.

Całość spotkania przesycała salezjańska radość – w czasie rekreacji, spotkań, posiłków, gier i zabaw. Nie zabrakło też czasu na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, spowiedź i wspólną modlitwę. Każdego dnia Eucharystia animowana była przez śpiew scholi, a liturgia była – przez ceremoniarzy – dopięta na przysłowiowy „ostatni guzik”. Szkoła Animatora i Kurs Ceremoniarza nie są jednorazowym spotkaniem, ale są zwieńczeniem całorocznej pracy i formacji we wspólnotach lokalnych oraz zjazdów takich jak oratoriady.

kl. Marek Majewski SDB