22 i 23 października wspólnie ze współbraćmi kl. Łukaszem Burnickim i kl. Tomaszem Malinowskim miałem szansę uczestniczyć w sympozjum Wobec zagrożeń. Znaczenie więzi w rodzinie, które odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Temat sympozjum był rozwijany przez wielu wybitnych prelegentów: profesorów, doktorów, publicystów.

Wśród nich był m.in. dr Jacek Pulikowski, który podkreślił wagę relacji miłości pomiędzy małżonkami dla prawidłowego rozwoju dziecka, dla ukształtowania dojrzałej osobowości. Ojciec Karol Meissner natomiast, podzielił się swoim doświadczeniem terapeuty rodzinnego; przypomniał wszystkim bardzo oczywisty, ale wielokrotnie pomijany fakt skażenia wszystkich ludzi grzechem pierworodnym, co rzutuje na relacje małżeńskie i rodzinne, sprawiając, że są one takie trudne. Prof. Urszula Dudziak z KUL-u rozwinęła z kolei temat Znaczenie więzi dla integralnego rozwoju dziecka. Dowiedzieliśmy się w nim m.in., że brak poczucia bycia kochanym powoduje większą zapadalność na choroby, że reakcja rodziców na nowonarodzone dziecko wpływa na rozwój niemowlęcia.

Wykładem, który zrobił bardzo duże wrażenie na uczestnikach sympozjum był wykład pani dr. Małgorzaty Wrześniak O kształtowaniu postaw konsumpcji. Był on niejako otwarciem oczu na temat agresywnego marketingu różnych firm skierowanego na małe dzieci. Firmy te produkują zabawki, lalki według określonego modelu; mają one np. duże oczy, duże główki, krótkie rączki, są lekko otyłe. Połączenie tych wszystkich elementów w jedno sprawia, że taka zabawka wygląda jak małe, biedne, bezbronne dziecko. Wszystko to ma na celu budzenie w dzieciach naturalnego odruchu opiekuńczości, chęci zaopiekowania się taką zabawką. Wszystkie takie zabawki i cały ten nurt marketingu określa się nazwą, kategorią cuteness. Inne ciekawe wystąpienie miał ks. prof. Roman Jaworski, który podjął temat sekt, które wykorzystują niezaspokojone potrzeby młodych ludzi dla zwerbowania swoich nowych członków.

Wspomniałem tylko niektóre wykłady sympozjum. Cały materiał konferencji jest dostępny na stronie www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozjum2011a.html. Jestem bardzo zadowolony z możliwości uczestnictwa w tak ciekawym sympozjum i gorąco zachęcam do odwiedzenia powyższej strony.

kl. Michał Libor SDB