Czy w obliczu zbliżającego się wyroku śmierci, młody człowiek może z odwagą, radością i pieśnią na ustach patrzeć w jej oczy, zawstydzając przy tym swoich oprawców? Czy młody człowiek może z gorącą wiarą iść bez strachu na męczeństwo? Przykład pięciu błogosławionych Oratorianów z Poznania pokazuje, że tak!

Świętość życia Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego, Edwarda Kaźmierskiego, Czesława Jóźwiaka i Franciszka Kęsego, popularnej Piątki Poznańskiej, stała się głównym tematem sympozjum naukowego „Wierni do końca”, zorganizowanego z okazji Dnia Edukacji Naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Patronat nad sympozjum objął poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Spotkanie zgromadziło wielu wybitnych znawców okresu dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej – ekspertów z IPN, jak również Salezjanów. Referaty zostały podzielone na trzy bloki: w pierwszym prelegenci przedstawili środowisko, w jakim wzrastali Oratorianie; w drugim nakreślili historyczne aspekty męczeńskiej śmierci młodych wychowanków salezjańskich, ukazując między innymi sytuacje placówek salezjańskich w Kraju Warty oraz dzieje Kościoła w Poznaniu; w trzecim natomiast prelegenci przedstawili przebieg i okoliczności procesu beatyfikacyjnego Oratorianów z Poznania. Wszystkie wystąpienia potwierdzały kompetencje prelegentów i zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników sympozjum. Po uczcie merytorycznej nadszedł czas na tradycyjną – spotkanie zostało zakończone uroczystym obiadem.

Sympozjum dotyczące Poznańskiej Piątki należy ocenić zdecydowanie pozytywne. Przez bliższe przyjrzenie się młodym salezjańskim męczennikom, uczestnicy mieli okazję do głębszej refleksji nad ich postawą, a przez to do jeszcze gorliwszego naśladowania błogosławionych wychowanków. Należy mieć tylko nadzieję, że już niebawem lądzkie seminarium będzie miało okazje być gospodarzem kolejnych tego typu przedsięwzięć.

 kl. Michał Słojewski SDB