W sobotę 22 października w Trzcińcu odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne. Spotkanie zgromadziło około 100 osób: pedagogów, psychologów, terapeutów i wychowawców. Również nasi alumni, studenci 3 roku(pedagogicznego) wybrali się na Sympozjum, aby podnosić swoje kompetencje. Tym razem rozmawiano o problemie uzależnień, co wg. organizatorów okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ jest to problem wielu placówek.

Sympozjum odbyło się w Trzcińcu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (tzw. MOWie), prowadzonym przez Salezjanów. Jest to placówka resocjalizacyjna dla chłopców niedostosowanych społecznie bądź z zaburzeniami zachowania. Ośrodek działa od 1990 r.

Wykłady wygłosili między innymi pani prof. dr hab. Monika Szpringer – Wicedziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz ks. dr. Andrzej Drapała – szef sieci placówek terapii uzależnień, ks. mgr. Tomasz Kościelny – Dyrektor MOWu w Trzcińcu, pani mgr. Alicja Bęś -terapeuta uzależnień w trzcinieckim Ośrodku. W gronie prelengentów znalazł się także ks. prof. Zbigniew Formella, salezjanin, kierujący katedrą psychologii na Salezjańskim Uniwersytecie w Rzymie, który od niedawna wykłada także w Lądzie nad Wartą.