Sakrament kapłaństwa tak znany, a równocześnie tak tajemniczy… Dlatego 20 października w naszym Seminarium spotkali się księża i klerycy z naszego dekanatu (i nie tylko), aby nieco pochylić się nad tym mistycznym znakiem łaski, ustanowionym przez Chrystusa.

           Już o 9:00 po Sali Opackiej rozeszły się słowa wstępne wypowiedziane przez ks dr Radosława Błaszczyka, który zajął się organizacją tegorocznego Sympozjum. Miejsce przy ambonie, zajął po nim rektor WSD TS ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB, który wygłosił mowę otwierającą spotkanie liturgistów.
           Następnie przy stole prezydialnym zasiedli: przewodniczący  ks. bp dr Adam Bałabuch  oraz przedobiedni prelegenci: ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański, ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko i ks. prof. dr Zbigniew Formela. Po ich prelekcjach nasza świątynia wypełniła się śpiewem, zapachem kadzidła oraz wspólną modlitwą gdyż zebraliśmy się wokół stołu Eucharystycznego, aby posilić naszą duszę, a następnie również ciało na obiedzie.
Po krótkiej przerwie przemawiali jeszcze: ks. dr hab. Erwin Mateja, ks. dr Mateusz Potoczny oraz ks. dr Radosław Błaszczyk, który po swoim wystąpieniu podsumował całe spotkanie, a biskup na zakończenie udzielił błogosławieństwa.

           Ubogaceni wiedzą w temacie sakramentu kapłaństwa, klerycy w swoich rozmowach wymieniali się jeszcze swoimi refleksjami, a po kolacji i wspólnych modlitwach wrócili do swoich obowiązków.