10982869_854589151244500_1429526028166462859_o13 czerwca do Lądu zjechali się miłośnicy historii sztuki, architektury i kultury średniowiecznej, by uczestniczyć w sympozjum „Lenda medii aevi.” Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Historii Sztuki UKSW oraz Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać siedmiu wykładów dotyczących pocysterskiego opactwa w Lądzie. Podczas sesji przedpołudniowej miały miejsce cztery wystąpienia. W pierwszym prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka prezentowała dotychczasowe prace w wykładzie: „Badania architektoniczne średniowiecznego klasztoru w Lądzie.” Kolejny prelegent prof. dr hab. inż. arch. Robert Kunkiel mówił o architekturze kapitularzy, czyli miejsc spotkań mnichów, w wystąpieniu: „Polskie średniowieczne kapitularze cysterskie.” Następnie mgr Witold Miedziak prezentował „XIV – wieczną dekorację rzeźbiarską klasztoru cystersów w Lądzie.” O najcenniejszym zabytku w naszym klasztorze mówił dr Przemysław Mrozowski, prezentując temat: „Wątki polityczne i dworskie w dekoracji malarskiej Oratorium św. Jakuba Apostoła.”

W czasie przerwy goście sympozjum podziwiali różne zakamarki lądzkiego opactwa, a przede wszystkim wystawę wybranych relikwii oraz bezcennych tkanin pobranych z ołtarza św. Urszuli, znajdującego się w kościele parafialnym w Lądzie.

Sesję popołudniową rozpoczęło wystąpienie mgr Doroty Matyaszczyk. Odpowiadała ona na intrygujące historyków pytanie, które uczyniła tematem swojego wykładu: „Czy tzw. kielich kaliski Kazimierz Wielki ufundował dla opactwa cystersów w Lądzie?” Ostatnie dwa wykłady poprowadził kustosz lądzkiego zabytku ks. dr Janusz Nowiński SDB. W pierwszym mówił o Tryptyku z Lądu jako „nieznanym dziele średniowiecznej snycerki.” Następnie wspólnie z dr Przemysławem Mrozowskim prezentował „Tkaninę herbową z Lądu i zespół XIII – wiecznych tkanin dekorujących relikwie w ołtarzu św. Urszuli.”

Całość spotkania zakończyła się wspólną dyskusją oraz życzeniem, aby kolejne sympozjum zawitało do Lądu w przyszłym roku.

Kl. Krystian Sukiennik SDB