„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje”.

27 maja w sobotę, w Lądzie n. Wartą, podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 10:30, dwóch takich robotników zostało wyprawionych na żniwo pańskie. Biskup sufragan Archidiecezji Gnieźnieńskiej JE bp Krzysztof Wętkowski udzielił święceń prezbiteratu dwóm salezjanom: dk. Przemysławowi Malinowskiemu oraz dk. Andrzejowi Wasiowi.

Uroczystość zgromadziła wielu salezjanów, na czele z księdzem inspektorem Romanem Jachimowiczem, a także rodziny neoprezbiterów, młodzież z Inspektorii św. Wojciecha oraz inne grupy Rodziny Salezjańskiej.

Zaraz po Mszy świętej, w Sali Opackiej, w lądzkim klasztorze, nowo wyświęceni otrzymali listy posłuszeństwa. Ks. Przemek został skierowany do parafii pw. Świętej Rodziny w Pile, w której odbył wcześniej praktykę diakońską, a ks. Andrzej do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi. Tam młodzi kapłani zaczną wkrótce pracę na Winnicy Pańskiej, w charyzmacie salezjańskim, gdzie czeka na nich młodzież.

Dla wszystkich to wydarzenie było olbrzymią radością i nie zabrakło momentów wzruszenia. Zaraz po uroczystym obiedzie neoprezbiterzy wraz ze swoimi rodzinami udali się do rodzinnychparafii, by tam dalej cieszyć się z powodu tej wielkiej łaski Bożej.

Tego dnia radość panowała także w trzech pozostałych inspektoriach salezjańskiej Polski. We Wrocławiu w parafii pw. Chrystusa Króla, zostało wyświęconych i posłanych 5 salezjańskich kapłanów: ks. Paweł Figura, ks. Maciej Michalak, ks. Oskar Gaszek, ks. Mariusz Pupka, ks. Michał Piechota. W Lublinie, w parafii pw. Maki Boskiej Wspomożenia Wiernych, dla salezjańskiej inspektorii krakowskiej wyświęcony został ks. Michał Libor . W Ełku natomiast salezjanie z inspektorii warszawskiej świętowali przyjęcie sakramentu kapłaństwa przez dwóch współbraci: ks. Patryka Szostkowski i ks. Pawła Szczepańskiego.

Warto otoczyć ich swoją modlitwą, by przez ich ręce dokonywały się wielkie dzieła Boże.