25 maja, dzień po Uroczystości Maryi Wspomożycielki Wiernych, salezjańska Polska mogła cieszyć się z przyjęcia święceń prezbiteratu przez dziesięciu diakonów z czterech inspektorii znajdujących się na terenie naszego kraju. Dla alumnów z Lądu, była to dobra okazja, aby towarzyszyć swoim starszym współbraciom w tym szczególnym dniu. Młodzi salezjanie uczestniczyli zarówno w uroczystościach obchodzonych na miejscu w lądzkim kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, jak i w pozostałych inspektoriach.                                

       W inspektorii pilskiej święcenia kapłańskie z rąk biskupa Witalisa Krzywickiego przyjęli tego dnia, diakoni – Łukasz Burnicki, Tomasz Malinowski i Jakub Marek. W Bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie, biskup Romuald Kamiński udzielił święceń prezbiteratu diakonowi Łukaszowi Biziewskiemu oraz Michałowi Słojewskiemu. Dla diakonów należących do inspektorii wrocławskiej miejscem przyjęcia święceń było sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, gdzie uroczystości przewodniczył biskup Łukasz Buzun, udzielając sakramentu kapłaństwa diakonowi Krzysztofowi Jaskólskiemu, Marcinowi Giemzikowi oraz Markowi Majewskiemu. Radością z nowo wyświęconych księży cieszyła się również prowincja krakowska. W kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy seminarium salezjańskim w Krakowie, święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Jana Wątroby przyjęli diakoni Paweł Bróż oraz Marcin Pikor. Wdzięczni Bogu za ten szczególny dar, jakim obdarzył naszych drogich współbraci neoprezbiterów, prośmy o potrzebne łaski dla nich i dla wszystkich, którym pójdą głosić Chrystusową Ewangelię. Niech wpatrzeni w świętego Jana Bosko i prowadzeni przez Maryję, będą dobrymi pasterzami dla powierzonej im owczarni.

Obrazek wyróżniający został zaczerpnięty ze strony pixabay.com, aut.: geralt

Zdjęcia z Lądu nad Wartą aut.: Agnieszka Krzyształowicz