Początkojasełka malywi każdego roku towarzyszy atmosfera świąt Bożego Narodzenia. Nie inaczej jest w naszym seminarium. Świąteczna przerwa była dla nas okazją, by odpocząć, odwiedzić rodzinne domy, spotkać się z bliskimi i przyjaciółmi.

Tuż po powrocie do seminaryjnych murów przeżywaliśmy „kolędę”, czyli odwiedziny duszpasterskie. We wspólnocie zakonnej mają one nieco inny charakter: 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego przyjechał do nas ks. Inspektor Marek Chmielewski, który poprowadził krótkie nabożeństwo w kaplicy seminaryjnej, podczas którego poświęcił wodę, kredę i kadziło. Następnie ruszyła radosna procesja, której uczestnicy ze śpiewem kolęd na ustach przemierzali korytarze, by odwiedzić pokoje wszystkich współbraci. Ksiądz  Inspektor błogosławił przy tym wszystkie odwiedzane miejsca i osoby w nich przebywające. Kolędnicy odwiedzili także lądzkie  oratorium.

Przedłużeniem przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia było wspólnotowe świętowanie w niedzielę Chrztu Pańskiego, 10 stycznia. Wówczas wszystkie grupy parafialne i oratoryjne – cała Wspólnota Wychowawczo – Duszpasterska przy dziele salezjańskim w Lądzie, modliłysię podczas Eucharystii w kościele parafialnym, a następnie obejrzały przygotowane przed oratoryjną grupę teatralną, jasełka, w których brały udział dzieci i młodzież oraz salezjanie. Zwieńczeniem świętowania było spotkanie opłatkowe w oratorium. Życzeniom i śpiewom kolęd nie było końca. Radości również nikomu nie zabrakło.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tworzeniu oratorium i dzieła salezjańskiego w Lądzie życzymy obfitości łask Bożych w nowym, 2016 roku.