dzieciWielki Post to czas refleksji i nawrócenia, dążenia do poprawienia swojego życia i zbliżenie się do Chrystusa Ukrzyżowanego. Z tej racji 16 lutego do naszego Oratorium przybyła ze Słupcy grupa dzieci z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej wraz z wychowawcami. Przywitaliśmy gości gromkimi brawami. Następnie na sali gimnastycznej, kilka słów do dzieci skierował Ksiądz Marcin – kierownik Oratorium.

Celem spotkania było przeprowadzenie wielkopostnej katechezy, która odbyła się w czterech grupach. Przeprowadzili ją z wielką pasją i  zapałem głoszenia Ewangelii o Chrystusie klerycy z seminarium, którym pomagali animatorzy z Oratorium. Wychowawcy w tym czasie mieli okazję porozmawiania przy pysznej kawie i ciastku w kawiarence oratoryjnej gdzie pięknie usługiwał gościom Ks. Piotr- proboszcz parafii. Po skończonej katechezie wszyscy udali się ponownie na salę gimnastyczną, gdzie klerycy wraz z animatorami przeprowadzili gry, przy których dzieci wspaniale się bawiły. Po dłuższych zabawach przyszedł czas na mały skromny upominek dla naszych małych gości. Wręczyliśmy każdemu dyplom pamiątkowy z katechezy w lądzkim oratorium.

Oczywiście nie mogło zabraknąć spotkania z Chrystusem w seminaryjnej kaplicy oraz zwiedzanie klasztoru. Na zakończenie wizyty dzieci zjadły pyszne pączki i ciastka. Było to piękne spotkanie, którego dowodem były uśmiechy na twarzach przy pożegnaniu i zapewnienia wychowawców o następnych odwiedzinach.

kl. Krzysztof Papierz SDB