W dniu 7 listopada odbyło się kolejne spotkanie salezjańskiej grupy medialnej, na którym oprócz członków Art-u obecny był również ks. Przemysław Cholewa SDB – inspektorialny delegat ds. mediów. Głównym tematem spotkania był FAIP, czyli Formacja, Animacja, Informacja i Produkcja jako salezjańskie kryteria obecności w mediach. Wśród tych aspektów podkreślono szczególną rolę Formacji, rozumianej jako zdolność postrzegania obecności młodzieży w świecie mass mediów i asystowaniu jej, a także rozwijanie własnych umiejętności związanych z obecnością w tym sektorze, oraz Animacji, jako rozumnej obecności naszego środowiska w kulturze medialnej.

Wyznaczone zostały cele Art-u oraz wynikające z nich zadania, do których zostały zaliczone m.in: przygotowanie się do ewangelizacji poprzez media, informowanie o wydarzeniach w seminarium, działania powołaniowe, tworzenie prostych materiałów duszpasterskich, ewangelizacja, oraz promocja zespołu zabytków pocysterskich w Lądzie nad Wartą.

Zauważono potrzebę weryfikacji i wprowadzenia zmian do statutu Art-u oraz do regulaminu korzystania z artowskiego biura . Z tego względu zobowiązano wszystkich członków do ponownego przestudiowania owych dokumentów, wyciągnięcia wniosków i podania swoich uwag.

Przedstawiono także przebieg warsztatów medialnych, które odbywały się w dniach 4-6 listopada w Toruniu. W warsztatach tych  uczestniczyli przedstawiciele lądzkiego oddziału Art 43, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami ze spotkania.

Na koniec dokonano weryfikacji terminów kolejnych spotkań. Natomiast w wolnych wnioskach zaznaczono konieczność zapoznania się z dokumentami na temat środków masowego przekazu i potrzebę reklamy strony wsdts.pl. Poddano również przemyśleniom pomysł tworzenia krótkich klipów powołaniowych, oraz słuchowisk.

Akacjusz Cybulski SDB