W dniu 21 kwietnia w naszym seminarium odbyło się sympozjum z cyklu duchowości salezjańskiej pt.: „Perspektywy duchowego rozwoju młodzieży”, zorganizowane przez księdza dra Zenona Klawikowskiego SDB.

       Uczestników, wśród których byli między innymi alumni naszego lądzkiego seminarium, salezjańskiego seminarium w Krakowie oraz prymasowskiego seminarium w Gnieźnie, przywitał i wprowadził w temat sympozjum ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk – rektor WSDTS w Lądzie. Następnie referaty wygłosili ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB, ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, ks. dr Zenon Klawikowski SDB oraz ks. lic. Władysław Nowak SDB. Prelegenci poruszyli ważne kwestie m.in. takie, jak aksjologiczny zamęt współczesnego świata, granice ludzkiej wolności, życie duchowe, świętość, a wszystko to w perspektywie duchowości proponowanej współczesnej młodzieży. Przykład życia duchowego błogosławionych oratorian z Poznania, o których mówił ksiądz W. Nowak potwierdził, że ta nie prosta tematyka ma jednak realne przełożenie na życie. Ubogaceni refleksjami, natchnieni świeżością myśli prelegentów oraz umocnieni uczestnictwem we wspólnej Eucharystii, trwamy w nadziei na dobre owoce tego spotkania i z ciekawością wyczekujemy przyszłorocznego sympozjum z zakresu Duchowości Salezjańskiej.