sal13-1Nowy numer salezjańskiego biuletynu internetowego „S@lezjanie” zawiera historię pewnego zdjęcia i drogę do Boga z rozważaniami Jana Bosko. Ukazane zostały też realia seminarium w Chieri, gdzie studiował kleryk z Becchi. Na koniec jest mowa o odpuście, który towarzyszy relikwiom świętego pielgrzymującym po salezjańskim świecie.

Warto przeczytać!

S@lezjanie 3/2013