Gigant pracy, gigant miłości, gigant ducha i modlitwy. Modlić się jak ks. Bosko… Czyli jak?

Ksiądz Bosko to kopalnia wiedzy na temat duchowości i propozycja pięknej przygody duchowej, której jako Rodzina Salezjańska nie możemy zaniedbać… W dniach 2-5 marca 2017 r. w Postnowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą miały miejsce zajęcia i warsztaty w ramach Salezjańskiej Szkoły Modltiwy, zorganizowane przez Centrum Duchowości Salezajńskiej. Uczestnikami tego formacyjnego spotkania byli dwaj salezjanie – diakoni, siostry salezjanki, salezjanie współpracownicy oraz rodzince nowicjusza, ogółem jednaście osób.

Centralnym momentem w każdym dniu spotkania była sprawowana wraz ze wspólnotą seminaryjną Eucharystia. Wyjątkowym punktem dnia były adoracje Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo uwielbienia przeprowadzone przez księdza dra Macieja Sarbinowskiego. W trakcie trwania zajęć Szkoły zostały omówione następujące zagadnienia. Ksiądz dr Stanisław Jankowski przedstawił doświadczenie modlitwy w Piśmie św., ksiądz dr Zenon Klawikowski omówił spotykane w obecnych czasach cztery najbardziej popularne wzorce (nurty) modlitwy, ksiądz dr Radosław Błaszczyk ukazał modlitwę liturgiczną jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, ksiądz licencjiusz Bolesław Leciej wskazał na trudności i przeszkody w modlitwie oraz sposoby ich pokonania, ksiądz dr Maciej Sarbinowski przybliżył uczestnikom tak zwaną „modlitwę charyzmatyczną”, ksiądz licencjiusz Władysław Kołyszko szeroko omówł zagadnienie medytacji chrześcijańskiej, ksiądz mgr Marek Babicz omówił znaczenie ciała ludzkiego w czasie modltiwy, natomiast ksiądz doktor Zbigniew Conder przedstawił metodę „Lectio divina” i przeprowadził ćwiczenia w tym zakresie. Charakterystyczne cechy modlitwy w życiu duchowym świetego Jana Bosko ukazał ksiądz dr Zenon Klawikowski, który także wprowadził uczestników w zagadnienie pedagogii modlitwy, przybliżył w formie prezentacji „filokalię” czyli modlitwę jako umiłowanie najwyższego Piękna, a także ukazał wewnętrzne zranienia jako drogę do postępu duchowego.

Ze względu na brak czasu, jedynie w ograniczonej formie, zostały przeprowadzone warsztaty na temat modlitwy w duchu salezjańskim, czyli analiza wybranych tekstów świętego Jana Bosko na temat dialogu z Bogiem. Nasuwa się jednak myśl, że przecież temat modlitwy, to zadanie na najdłuższe warsztaty, które każdy z nas musi zorganizować sobie sam – warsztaty życia… Na szczęście św. Jan Bosko, jest jednym z tych ekspertów, którzy nie robią problemów i zawsze dają  się zaprosić na podobne wydarzenia.

Tak więc nie pozostaje nic innego jak życzyć udanych warsztatów!

„On świętym czynił czas,

w Bogu zanurzał myśli,

na straży wiary stał

i spełnił, o czym wysnił..”

(utwór: Z mocą, wiarą, troską, zespół Fausystem)