„Uwielbiajmy Chrystusa, Najwyższego Pasterza”

       Dnia 26 maja w Lądzie nad Wartą, podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 10:30, trzech diakonów: Artur Chejnowski z Bydgoszczy-Fordonu, Jarosław Krzysztonek ze Szczecina oraz Konrad Roszczyk z Piły, otrzymało drugi stopień święceń – prezbiterat, by poprzez głoszenie słowa i sprawowanie sakramentów świętych, urzeczywistniać we wspólnocie Kościoła jedyne kapłaństwo Chrystusowe.

     Mszy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Kowalczyk, emerytowany Prymas Polski. Co roku uroczystość święceń kapłańskich jest świętem całej Rodziny Salezjańskiej, dlatego również w tym roku zgromadziła wielu salezjanów, w liczbie około 70 kapłanów. Wśród nich należy wymienić: księdza inspektora Romana Jachimowicza, wikariusza inspektora ks. Adama Popławskiego, rektora WSD TS w Lądzie ks. Mariusza Chamarczuka, rektora WSD TS w Krakowa ks. Dariusza Kozłowskiego,  członków Rady Inspektorialnej, wikariusza inspektorialnego prowincji warszawskiej  ks. Przemysława Solarskiego. Oprócz licznego grona współbraci, nie zabrakło rodzin neoprezbiterów, młodzieży i dzieci związanych z salezjańskim duszpasterstwem oraz przedstawicieli grup Rodziny Salezjańskiej działających na terenie Inspektorii p.w. św. Wojciecha.

Po zakończeniu celebracji, w zabytkowej Sali Opackiej, neoprezbiterom tradycyjnie wręczono listy posłuszeństwa. Ks. Artur Chejnowski został skierowany do Collegium Salesianum w Bydgoszczy, ks. Jarosław Krzysztonek do parafii p.w. Świętej Rodziny w Pile, a ks. Konrad Roszczyk do wspólnoty p.w. św. Józefa prowadzącej złożone dzieło edukacyjno-wychowawcze „Szkoły Salezjańskie”. W tych miejscach pracy duszpasterskiej nowi salezjanie neoprezbiterzy, żyjąc charyzmatem Ks. Bosko mają stawać się znakami miłości Bożej do młodzieży i środowisk ludowych.

Uroczystość święceń nie tylko dla samych neoprezbiterów, ich rodzin, ale dla pozostałych uczestników stało się wydarzeniem pełnym radości i niekłamanego wzruszenia.

Po jego zakończeniu nowo wyświęceni kapłani wraz z bliskimi udali się do swoich rodzinnych parafii, by tam dzielić się radością z otrzymanego daru podczas mszy św. prymicyjnych.

Niech nasza modlitwa wspiera nowych salezjańskich prezbiterów, by każdego dnia stawali się pasterzami na wzór Jezusa Dobrego Pasterza.