Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki obchodzi 140 lat istnienia. 5 sierpnia 1872 r. w Mornese, małej miejscowości w prowincji Alessandria, 11 dziewcząt ofiaruje się Panu, poświęcając swoje życie temu, co miało stać się potem Międzynarodowym Instytutem zakonnym, obecnym w 94 krajach.

5 sierpnia 1872 r. Ks. Bosko znajduje się w Mornese. Przybył tam wieczorem 4 sierpnia, aby porozmawiać z dziewczętami, wyjaśnić znaczenie mającej się odbyć funkcji, nauczyć je odczytania odpowiedzi i formuły składania ślubów: “Należycie teraz do Rodziny zakonnej – to były niektóre z jego słów – która całkowicie należy do Maryi. Jest was mało, jesteście pozbawione środków i wsparcia ludzkiego. Niech was nic nie trapi […]. Instytut będzie miał wielką przyszłość, jeżeli pozostaniecie proste, ubogie i umartwione. Myślcie często, że wasz Instytut ma być żywym pomnikiem wdzięczności Księdza Bosko Wielkiej Matce Boga, czczonej pod imieniem Wspomożycielki Chrześcijan (por. Cronistoria I 305-306).

Ks. Bosko chciał, aby powstał Instytut żeński, który mógłby prowadzić podobne dzieło wychowawcze jak to, jakie on prowadził wśród chłopców. W Marii Mazzarello, która stanie się współzałożycielką, i w pierwszej grupie dziewcząt, które spotyka w Mornese, dostrzegł możliwość realizacji swojego snu.

Instytut CMW liczy obecnie 13 653 sióstr (uaktualnione dane z grudnia 2011), rozmieszczonych w 1436 wspólnotach w 94 krajach na pięciu kontynentach. Na przestrzeni lat pozostała żywą pasja ukierunkowana na wychowanie ludzi młodych w różnych kulturach, realizowana poprzez integralną formację osoby, solidarność społeczną, odpowiednią propozycję i rozwój działalności ewangelizacyjnej, formacyjnej i prewencyjnej.

Szkoły, ośrodki kształcenia zawodowego, domy dziecka, domy dla dziewcząt ulicy, stowarzyszenia zagospodarowania czasu wolnego, wolontariat, katecheza, dzieła pierwszej ewangelizacji, praca wśród tubylców, dzieła promocji kobiety, działalność związana z mikrokredytami i mikroekonomią… to tylko niektóre z form działalności, poprzez które Córki Maryi Wspomożycielki starają się realizować swoją misję wychowawczą i ewangelizacyjną, co czynią wspólnie z wieloma świeckimi współpracownikami, wolontariuszami i młodymi animatorami.

Dla wielu krajów 5 siernia pozostał dniem, w którym są składane pierwsze śluby czasowe albo śluby wieczyste. W tym roku uroczystością o szczególnym znaczeniu będzia ta, która odbędzie się w Mornese, w czasie której 5 sióstr, obecnych studentek “Auxilium” w Rzymie, złoży swoje śluby wieczyste. Będzie także obecny Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva i siostra Emilia Musatti, Wikaria generalna.

Każda z Inspektorii uczci to wydarzenie dziękczynnymi celebracjami i inwokacjami o charakterze powołaniowym.

Źródło: INFO ANS