Rozpoczął się październik, miesiąc, który jest szczególnie poświęcony Matce Bożej oraz modlitwie różańcowej. Dla każdego salezjanina jest to szczególna okazja do pogłębienia pobożności maryjnej. Ksiądz Bosko powiedział kiedyś do włoskiego ministra, że wolałby raczej zamknąć wszystkie dzieła salezjańskie, niż zaprzestać modlitwy różańcowej z chłopcami.

W konstytucjach salezjańskich znajduje się artykuł: „Maryja w życiu i modlitwie salezjanina”. Ksiądz Bosko zapisał w nim, że „Maryja Niepokalana i Wspomożycielka wychowuje nas do pełnego oddania się Panu i dodaje nam odwagi w służbie braciom.” Święty kapłan wyjaśnia też, jakie są obowiązki ucznia Matki Bożej: „Żywimy względem Niej synowskie i głębokie nabożeństwo. Odmawiamy codziennie różaniec i obchodzimy Jej święta, aby pobudzić się do bardziej świadomego i osobistego Jej naśladowania.”.

Ksiądz Bosko napisał te słowa dla salezjanów, jednak są one aktualne dla każdego. Maryja jest najprostszą drogą do Boga. W świecie pełnym niewiary, braku odpowiedzialności i zaślepienia na działanie Boga. Maryja uczy wiary – nawet, gdy żyje się w świecie antyreligijnym, troski o potrzebujących – nawet gdy każdy goni za swoim „szczęściem”, wierności w godzinie krzyża – gdy tak promowana jest swawola oraz radości z dzieł dokonanych przez Boga – gdy dla innych życie jest jak zabawka, która się znudziła. Ta obecność Maryi w domu Księdza Bosko, rozumiana jest jako obecność Matki. Ona jest Matką oratorium.

W parafii w Lądzie, już od pierwszego dnia października, codziennie o godz. 17:30 jest możliwość wspólnej modlitwy różańcowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zaproszeni są wszyscy, a szczególnie dzieci i młodzież.

kl. Marek Majewski SDB