2 Krąg Starszych Harcerzy „Mafeking” (2KSH) jest kręgiem kleryckim. W lipcu 1987 r., wywodzący się z gdańskiego KIHAM, Zbigniew Formella, zorganizował obóz dla harcerzy w Swobnicy. Krótko potem w Swobnicy, w nowicjacie, powstał Krąg Starszych Harcerzy „Mafeking” z Tomaszem Kościelnym jako drużynowym na czele. Po wakacjach przeniesiono Krąg Starszych Harcerzy ze Swobnicy do Kutna – Woźniakowa. Związane to było z rozpoczęciem przez większą część członków kręgu studiów filozoficznych. Następnie w roku 1992 2KSH, wraz z przeniesieniem studentatu filozoficznego, przeniósł się do Łodzi i zmienił swoją siedzibę, tym razem już jako Gromada w Łodzi.

 

Równolegle, w tym okresie, powstał oddzielnie Krąg Klerycki 2 KSH Gromada w Lądzie, którego początki sięgają 1989 r. Działał on nieprzerwanie aż do roku 2008, po którym to nastąpiła kilkuletnia przerwa w działalności powodowana brakami kadrowymi. Od roku 2011 2KSH wznawia swoją działalność.

 

Krąg jest środowiskiem harcerskim, które zrzesza alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz innych salezjanów. Do kręgu mogą też należeć księża i zakonnicy spoza zgromadzenia salezjańskiego, po oficjalnym zadeklarowaniu swojego członkowstwa w 2 KSH.

Według najnowszych Regulaminów ZHR stanowimy Harcerski Krąg Klerycki ZHR, ale ze względów historycznych pozostaliśmy przy jego tradycyjnej nazwie 2 KSH „Mafeking”. Podlega on Krajowej Radzie Harcerskich Kręgów Kleryckich ZHR na czele z jej Przewodniczącym, a działając i realizując swoje zadania na terenie Okręgu Wielkopolskiego, podlega bezpośrednio pod zwierzchność Komendanta Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Jednocześnie z racji swojego charyzmatu krąg należy do Salezjańskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Dęby”.

Krąg stara się kontynuować przedwojenne harcerskie tradycje salezjańskie. Naszym podstawowym założeniem jest systematyczny udział w zbiórkach oraz praca nad nad rozwojem osobistym i zdobywaniem stopni harcerskich i sprawności. We wspólnocie seminaryjnej Krąg stara się propagować idee harcerskie przez przykład osobisty oraz aktywne włączanie się w organizowanie ważnych uroczystości. Członkowie Kręgu, zgodnie z potrzebą angażują się w działalność SRPM “Dęby”. Krąg stara się utrzymywać kontakt z kapelanem Harcerskich Kręgów Kleryckich i uczestniczy w dorocznych spotkaniach HKK.

 

Linki:

zhr.pl