20.04 przypadła 90 rocznica przyjazdu pierwszych salezjanów do klasztoru w Lądzie. Dokładnie tego dnia w 1921 roku trzej synowie ks. Bosko zostali powitani na dworcu kolejowym w Słupcy przez ówczesnego dziekana ks. Franciszka Szczygłowskiego – proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Słupcy. Po wspólnym posiłku ks. kanonik odwiózł naszych współbraci do Lądu.

Ks. Szczygłowski wielokrotnie prosił Bp. Zdzitkiewicza o zaproszenie salezjanów na teren swojego dekanatu. Było to spowodowane między innymi tym, że pracował już  z nimi w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie pomógł w zorganizowaniu istniejącej do dzisiaj  szkoły.

Postać ks. Szczygłowskiego jest dla nas wzorem pięknej współpracy między zakonnikami i księżmi diecezjalnymi, dlatego z okazji rocznicy powstania wspólnoty salezjańskiej w Lądzie  na krużgankach zawisła pamiątkowa tablica dedykowana naszemu dobrodziejowi, o którym zachowujemy żywą pamięć.

W 1921 r. bp włocławski Stanisław Zdzitowiecki przekazał kościół i klasztor w Lądzie Towarzystwu Salezjańskiemu.

Od 1952 r. klasztor jest siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. W latach 1984-1987 wybudowano nowy budynek dla potrzeb administracyjno-mieszkalnych.