Dnia, 24 października, rozpoczęła się w naszym seminarium doroczna wizytacja kanoniczna, przeprowadzana przez Księdza Inspektora Marka T. Chmielewskiego SDB. Ksiądz Inspektor każdego roku przyjeżdża na kilka dni do poszczególnych wspólnot zakonnych, aby porozmawiać ze współbraćmi, zbadać stan wspólnoty i jakość działania inicjatyw salezjańskich przez nią prowadzonych. Jest to czas, jak mówią nasze konstytucje zakonne, „uprzywilejowanego dialogu” przełożonego i współbraci. Po każdej wizytacji ks. Inspektor pozostawia wspólnocie ojcowskie rady i wskazówki na przyszłość.

Tegoroczna wizytacja rozpoczęła się modlitwą całej wspólnoty. Następnie ksiądz Inspektor wygłosił krótką konferencję. Mówił między innymi o planami związanymi z jego wizytacją w Lądzie, nawiązywał także do ubiegłorocznej wizyty. Ksiądz Inspektor poświęcił również kilkanaście minut na podzielenie się swoim doświadczeniem spotkania przełożonych salezjańskich z Księdzem Generałem Pascualem Chavezem SDB.

Wizytacja księdza Inspektora potrwa do 3 listopada.

kl. Marek Majewski SDB