Ks. Mariusz Chamarczuk SDB

WSD TS w Lądzie

 

Odsłonięcie portretu abpa Antoniego Baraniaka
w seminarium salezjanów w Lądzie
z okazji rocznicy 40-lecia śmierci

 

Rok 2017 przywołuje wiele ważnych rocznic, o których warto pamiętać i w szczególny sposób przeżywać. Jedną z nich jest 40. rocznica przejścia do wieczności „zapomnianego męczennika” okresu terroru stalinowskiego, bohatera Kościoła w Polsce, abpa Antoniego Baraniaka. Miejscem, w którym często przebywał, odwiedzając swoich współbraci salezjanów i kolegów, był pocysterski klasztor w Lądzie, który salezjanie odbudowali z ruin, przybywając do tego miejsca w 1921 roku. Zarówno jako sekretarz kard. Augusta Hlonda, jak i sufragan gnieźnieński oraz dyrektor sekretariatu Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, a następnie, po okresie uwięzienia i tortur w mokotowskiej katowni (1953-1956), kiedy to wykazał się niezłomną postawą, metropolita poznański, abp Antoni Baraniak uchronił Kościół w Polsce przed planem zrealizowanym przez komunistów na Węgrzech, w Chorwacji i Czechosłowacji. W Lądzie, gdzie przebywał, by odpocząć i wyciszyć się oraz odprawiać rekolekcje, pozostawił po sobie cenne wspomnienia, propozycje rozwiązywania problemów, redagowanych dokumentów, decyzji i sugestii dotyczących sytuacji ówczesnego Kościoła jak i Zgromadzenia Salezjańskiego oraz Rodziny Salezjańskiej w Polsce.

Korzystając z odbywającej się w Lądzie w dniach 22-23 kwietnia br. Ogólnopolskiej Konsulty Rodziny Salezjańskiej, w dniu inauguracji 600-lecia Prymasostwa w Polsce i obchodów w Gnieźnie uroczystości św. Wojciecha – także patrona prowincji salezjańskiej, na terenie której usytuowany jest lądzki klasztor, dokonano uroczystego odsłonięcia portretu abpa Antoniego Baraniaka (oraz ks. Antoniego Hlonda SDB – brata kard. Augusta Hlonda i ks. Wiktora Grabelskiego SDB) ufundowanego przez Przyjaciół Wyższego Seminarium TS w Lądzie, wykonanego przez malarkę Ewę Golecką, aby upamiętnić tę wielką postać polskiego Kościoła i Rodziny Salezjańskiej. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli przełożeni wyżsi salezjańskich inspektorii w Polsce (ks. Roman Jachimowicz SDB – Piła, ks. Adam Parszywka SDB – Kraków, ks. Jarosław Pizoń SDB – Wrocław, wikariusze inspektora – ks. Przemysław Solarski SDB z Warszawy, ks. Piotr Lorek SDB z Wrocławia, ks. Adam Popławski SDB z Piły ), siostry inspektorki polskich salezjanek (s. Lidia Strzelczyk CMW – Łomianki, s. Anna Świątek CMW – Wrocław), odpowiedzialna regionalna Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. Bosko, Wicegenerał Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Rafał Kamiński CSMA, Matka Generalna ss. Michalitek, władze Stowarzyszenia Salezjańskich Współpracowników w osobach Koordynatorki Inspektorii Pilskiej – Janiny Ostry SSW, Delegata ds. Salezjanów Współpracowników ks. Marcina Nowickiego SDB, Koordynatorki Inspektorii Warszawskiej – Elżbiety Gawłowskiej SSW, reprezentantów wspólnot lokalnych, a także współbracia pamiętający osobiście abpa A. Baraniaka, który dokonał ich obłóczyn, nakładając im szatę zakonną (ks. Władysław Kołyszko SDB – były inspektor Inspektorii Północno-Zachodniej i rektor WSD TS w Lądzie, ks. Tadeusz Piaskowski SDB – więzień okresu prześladowań stalinowskich, ks. Krzysztof Łada SDB).

Kolejnym etapem upamiętniania postaci tego wielkiego bohatera było sympozjum historyczno-pedagogiczne zorganizowane następnego dnia 24 kwietnia przez WSD TS w Krakowie i IPN nt. postawy abpa A. Baraniaka, w którym referat wygłosił m.in. autor monografii o czasie uwięzienia i tortur nieugiętego salezjanina, abp Marek Jędraszewski, obecny metropolita krakowski, przypominając wiele cennych, nieznanych, ciekawych, udokumentowanych faktów z życia niezłomnego żołnierza Kościoła w Polsce.