W dniach od 5 do 12 lutego br. odbyliśmy rekolekcje, które przez nasze Konstytucje zaleca Ksiądz Bosko. Pomógł nam je przeżyć ks. Marek Barański SDB. Temat, który nam towarzyszył brzmiał: „Posłuszeństwo Duchowi Świętemu – źródłem charyzmatu salezjańskiego”.  W cyklu konferencji, ksiądz rekolekcjonista przypomniał nam i podkreślił, że to właśnie św. Jan Bosko dzięki uległości Duchowi Świętemu powołał do życia to dzieło, które trwa do dzisiaj. Dzięki posługiwaniu charyzmatami potwierdził, że to, czego dokonał jest dziełem Bożym, któremu poświęcił całe swoje życie.

W życiu możemy dostrzegać Boże działanie każdego dnia.  Nasza duchowość jest właśnie duchowością codzienności, a Maryja jest wzorem wierności w codzienności. Ona jest dla nas Matką, która otwarta na Ducha Świętego potrafiła być przy Jezusie, nawet w godzinie krzyża. Nie poddała się zwątpieniu. Za Jej przykładem św. Jan Bosko wytrwale wcielał to, co Duch Święty mu podpowiadał. Potrafił zawierzyć Bożej Opatrzności, co jest cechą charakterystyczną jego działania.

Za przykładem naszego Ojca i Założyciela, chcemy zaufać Bożej Opatrzności i  Maryi Wspomożycielce. W codziennym zachowywaniu naszych Reguł chcemy iść prostą i pewną drogą do nieba. By potwierdzić gotowość do kroczenia drogą błogosławieństw, na zakończenie rekolekcji odnowiliśmy nasze Śluby zakonne.

kl. Patryk Chmielewski SDB