20161001_204052„Pragnę wam powiedzieć, co mam nadzieję, że nastąpi, po Światowym Dniu Młodzieży: mam nadzieję, że będzie hałas. Będzie hałas tutaj, w Rio, będzie hałas. Chciałbym jednak, by was było słychać w diecezjach.”

Niespełna dwa miesiące po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
w naszym lądzkim klasztorze, niejako w odpowiedzi na zachętę papieża Franciszka: „Idźcie, zróbcie raban”, miało miejsce spotkanie formacyjne pt. „Ewangelia Radości”.

Wydarzenie to było skierowane głównie do rodzin, które przybyły pierwszego października do klasztoru, z całej Polski. Spotkanie formacyjne prowadzili salezjanie: ks. Dominik Chmielewski i ks. Maciej Sarbinowski z lądzkiego Ośrodka Duchowości i Kultury. Składało się ono z takich punktów jak konferencje, praca w grupach, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej, wspólna msza święta. Nie brakowało także czasu na spotkania indywidualne przy kawie i ciastku oraz wzajemne dzielenie się swoim doświadczeniem Pana Boga. Na zakończenie odbył się wieczór uwielbienia, któremu towarzyszył warszawski zespół „Misericordia Gospel Group”. Było to spotkanie, nie z salezjanami, nie z innymi rodzinami, ale przede wszystkim z żywym Chrystusem, który nieustannie przypomina nam, co w życiu oznacza prawdziwa radość i odwaga chrześcijańską.

Dziękując Panu Bogu i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do „Rabanu w klasztorze”, zapraszamy na kolejne spotkania formacyjno-ewangelizacyjne, o których możecie dowiedzieć się ze strony www.e-rekolekcje.pl