Jest ich wiele, są różnorodne i niepowtarzalne. Każdy jest nim obdarowany. Wielu wezwanych zostaje do obrania drogi małżeńskiej, kapłańskiej, życia konsekrowanego, czy życia w samotności. Jak to się dzieje? W jaki sposób Bóg powołuje? Czy Jezus przychodzi także dziś i – tak jak kiedyś apostołów – zaprasza mówiąc: „pójdź za mną”? Powołania to coś szerszego niż tylko wybór stanu życia – każdy, na przykład, powołany jest do życia oraz do świętości.

Często mamy wrażenie, że w życiu zdarzają się dziwne wypadki, przypadki – zapraszamy do zapoznania się ze świadectwami trzech salezjanów: kleryka – przygotowującego się do święceń kapłańskich, koadiutora – brata zakonnego oraz kapłana. Każdego z nich Bóg prowadzi w inny sposób, a jednak razem kroczą oni za Chrystusem, jako duchowi synowie ks. Bosko. Swoim życiem dają oni świadectwo, że Bóg czuwa nad nami, a przypadki nie są… przypadkowe.

Świadectwa salezjanów