W piątek, 7 września, wspólnota salezjańska w lądzkim domu zakonnym przeżywała uroczystość ponowienia konsekracji zakonnej przez część współbraci.

Przygotowanie duchowe rozpoczęło się o godz. 12:00 wezwaniem Ducha Świetego i konferencją wygłoszoną przez ks. dra Radosława Błaszczyka SDB. Mówił on o przeżywaniu rad ewangelicznych w duchu św. Jana Bosko. Podzielił się także osobistym świadectwem działania Ducha Świętego w jego zakonnym życiu. Następnie w godzinie Miłosierdzia Bożego współbracia rozpoczęli adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Po godzinnym czuwaniu rozpoczęło się przygotowanie do Eucharystii. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. wikariusz Jarosław Pizoń SDB. Msza Święta była punktem kulminacyjnym całej uroczystości. Podcza homilii ksiądz wikariusz mówił, że profesja czyni każdego nowym stworzeniem, które powinno kroczyć drogą komunii z Trójcą Świętą, naśladując Chrystusa posłusznego, ubogiego i czystego. Każdy, kto składsa profesję, staje się ponownie sługą i szafarzem łaski otrzymanej od Boga.

Po Eucharystii odbyła się uroczysta kolacja.

Wszyscy zakończyli dzień z modlitewną pamięcią o nowicjuszach salezjańskich ze Swobnicy i Kopca. Złożyli oni pierwsze śluby zakonne w sobotę, 8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Już wkrótce przybędą oni do Lądu, jako najmłodsi salezjanie księdza Bosko w Polsce.

Najpiękniejszym darem jakim salezjanie w formacji początkowej mogli wzajemnie się obdarować jest modlitwa. To ona czyni ich, już od początku, sługami i szafarzami dobra dla współbraci.

kl. Damian Okroj SDB