P1050900 (1024x768)Dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w tym roku znamiennie przypadający w niedzielę, zapadnie w pamięć 16 młodym ludziom. Tego bowiem dnia, na zakończenie nowicjatu w Kopcu i Kutnie, powiedzieli Panu Bogu „w pełni dobrowolnie oddaję się Tobie całkowicie”, przez co stali się Salezjanami Księdza Bosko.

„Boże Ojcze, Ty mnie konsekrowałeś dla siebie w dniu chrztu świętego” – te słowa, rozpoczynające formułę profesji, w oczach wielu salezjanów wywołują łzy. Każdy z osobna wyznaje Bogu Ojcu, że z miłości do Niego wybiera życie zakonne, według Konstytucji Salezjańskich. Ten dzień, bardzo ważny dla każdego salezjanina, zawsze pozostaje w pamięci. Część z nas, dzień wcześniej ponawiających profesję u nas w klasztorze, 8 września udała się do obu nowicjatów, by tam przeżywać uroczystość wstąpienia nowicjuszów w szeregi Towarzystwa Salezjańskiego.

P1050946 (1024x768)

Ze względu na oddalenie nowicjatów od siebie i od Lądu, wyjechaliśmy o różnych porach, by zdążyć na uroczystości. Obie uroczystości rozpoczęły się przed południem. Przewodzili im Księża Inspektorzy – w Kutnie warszawski, ks. Andrzej Wujek, a w Kopcu wrocławski – ks. Alfred Leja. Przyjęli oni w imieniu Księdza Generała śluby zakonne od 16 nowicjuszów, którzy poprzez ten akt, wyrażony publicznie, stali się duchowymi Synami Księdza Bosko.

Na koniec uroczystości Księża Inspektorzy poinformowali neoprofesów – czyli nowych salezjanów – o placówkach, na które się udadzą. 15 z nich podejmie studia filozoficzne i pedagogiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie, które równocześnie jest postnowicjatem, zaś jeden uda się do Oświęcimia, gdzie również podejmie się dalszej formacji i nauki.

Wszystkich neoprofesów zapewniamy o naszej modlitwie i oczekujemy ich już za kilka dni na nowych placówkach – szczególnie u nas, w Lądzie!