W dniu 21 czerwca br. w obecności całego Kolegium Rektorów Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ksiądz Inspektor Marek Chmielewski oraz Ksiądz Rektor UKSW Henryk Skorowski podpisali umowę, na podstawie której alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą będą odbywać studia licencjackie na kierunku pedagogika ze specjalności pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza. Alumni, którzy zostali włączenie w „projekt pedagogika” (współbracia z inspektorii krakowskiej i pilskiej) będą studentami Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie już od pierwszego roku studiów w Lądzie. Cała dotychczasowa struktura dwuletnich studiów filozoficznych pozostanie praktycznie niezmieniona. Brakujące przedmioty stricte pedagogiczne i resocjalizacyjne oraz praktyki pedagogiczne będą realizowane w ramach dodatkowego – trzeciego roku studiów we wspólnocie postnowicjackiej wLądzie.

Mamy nadzieję, że nasze długotrwałe starania, które zostały właśnie sfinalizowane, przyniosą dobre owoce w postaci podniesienia kwalifikacji i konkretnych umiejętności wychowawczych naszych młodych współbraci. Wszystkie sprawy związane z dalszą organizacją nowego kierunku studiów polecamy modlitwie życzliwych nam osób.

Ks. Ryszard Sadowski SDB