Lądzcy studenci pedagogiki wzięli udział 19 października w III Międzynarodowym Sympozjum Resocjalizacyjnym organizowanym przez Salezjański Ośrodek Wychowczy w Trzcińcu.

W ramach pierwszej części teoretycznej wykład wygłosili profesorzy z Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie:  prof. Chiara Vallini – przybliżając realizację projectu „Anche’io vinco”, który ma na celu wspomaganie zatrudnienia i animację społeczną młodych Włochów oraz ks. prof. Zbigniew Formella, który podjął temat relacji wychowawcy i wychowanka.  Niestety z przyczyn niezależnych od organizatorów nie przybyli prof. Konopczyński i dr. Wolan.

Część druga była poświęcona wystąpieniom praktyków: dyrektorzy, psychologowie i pedagodzy z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Sympozjum i dyskusje  moderował ks. dr Mariusz Chamarczuk, prorektor WSDTS.

kl. Michał Kupiński SDB