Należy:

  • Poinformować proboszcza lub pod jego nieobecność dowolnego kapłana o stanie chorego, wieku, podać dokładny adres, imię i nazwisko oraz datę urodzenia chorego;
  • Wskazane jest, aby ktoś z rodziny przyjechał po kapłana;
  • W domu, przy chorym, przygotować: stolik okryty białym obrusem, na stoliku krzyż, świece, wodę święconą, kropidło i talerzyk z watą.