Zgodnie z przepisami Kościoła, przyjęcie sakramentów oraz pochowanie zmarłego powinny odbyć się w Parafii zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach, proboszcz może wyrazić zgodę na przygotowanie i przystąpienie do sakramentu, lub pochowanie zmarłego w innej Parafii. Każdorazowo taka zgoda musi być wyrażona na piśmie.