PRZY ZGŁASZANIU POGRZEBU

Należy dostarczyć:

  • Pisemne informacje o zmarłym od proboszcza, gdy zmarły mieszkał poza tutejszą Parafią;
  • Ksero odpisu z aktu zgonu z USC;
  • Karta zgonu z USC;
  • Informacje o zgonie: miejsce, data, godzina i przyczyna śmierci;
  • Informacje, kto i jakich udzielił sakramentów przed śmiercią;
  • Podstawowe informacje o zmarłym do kazania: wiek, sytuacja rodzinna, dzieci, wnuki, ogólny życiorys;
  • Złożyć w kancelarii, przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem, ofiarę na cele kultu religijnego.
  • Uiścić opłatę cmentarną (pokładne) za okres 20 lat.


Proboszcz nie załatwia formalności z grabarzem i organistką – te sprawy rodzina załatwia we własnym zakresie.

  • Organistka – Marta Benk, tel. 501567572;
  • Grabarz – Jacek Wesołowski, tel. 695555051