Celem przygotowania się do małżeństwa narzeczeni zgłaszają w kancelarii jednej ze stron zamiar zawarcia związku małżeńskiego najpóźniej trzy miesiące przed terminem ślubu i proszą o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych. Podczas przygotowań narzeczeni biorą udział w trzech spotkaniach umówionych z ks. proboszczem oraz w  poradnictwie rodzinnym i dostarczają niezbędne dokumenty. Tamtejszy proboszcz może pozwolić na ślub w Lądzkim kościele wystawiajac „LICENCJĘ” lub prosząc proboszcza w Lądzie o przygotowanie narzeczonych i asystowanie przy ich ślubie.

 

Należy dostarczyć:

 • „LICENCJĘ” od proboszcza, który przygotował narzeczonych do małżeństwa;
 • lub pisemną prośbę od jednego z proboszczów o przygotowanie narzeczonych i asystowanie przy zawieraniu ich małżeństwa. Zaleca się jednak stanowczo, żeby przygotowanie do sakramentu małżeństwa miało miejsce w Parafii narzeczonej lub narzeczonego. Dostarczenie prośby proboszcza stanowi ostateczną możliwość. W takim przypadku dalsze przygotowania w Lądzie przebiegają tak samo, jak przygotowania Parafian lądzkich;
 • Dokumenty z USC przy zawieraniu ślubu konkordatowego;
 • Akt zawarcia kontraktu z USC w przypadku wcześniejszego ślubu cywilnego;
 • Dane świadków: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;
 • Złożyć w kancelarii, przy załatwianiu formalności związanych ze ślubem, ofiarę na cele kultu religijnego. Ofiarę składamy na spotkaniu poprzedzającym ślub;
 • W dniu ślubu oddać podpisane przez spowiednika kartki od spowiedzi.

 

Na uroczystość ślubu należy przynieść:

 • Dowód Osobisty
 • Obrączki
 • Kartki od spowiedzi

 

Uwaga! Termin ślubu uzgadniamy z ks. proboszczem w miarę możliwości rok wcześniej. Najęcie organistki i ubieranie kościoła narzeczeni załatwiają we własnym zakresie.

 

Pomocne kontakty:

 • Organistka – Marta Benk, tel. 501567572;