Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, obłóczyny, zakończenie roku formacyjno-akademickiego… jednym zdaniem: ważny dzień w naszej wspólnocie.

Coś nowego…

Zaczęliśmy od uroczystej jutrzni, jak w każdym innym ważnym dniu. Jednak ta modlitwa różniła się w swojej formie od dotychczasowych. Dodatkowym elementem były obłóczyny, czyli przywdzianie sutanny przez nowego kandydata do kapłaństwa. Zazwyczaj odbywa się to w nowicjacie wraz z pierwszymi ślubami zakonnymi, jednak dzisiejszy obłóczany – Mirosław Kosiec, złożył pierwsze śluby jako brat zakonny, a dopiero teraz rozeznał, że Pan Bóg wzywa go do kapłaństwa. Na tym etapie na pewno wyzwaniem dla niego będzie przyzwyczaić się, że nie zobaczymy go już w krawacie.

… i coś starego

Siłą rzeczy czerwiec kojarzy się z końcem roku akademickiego i z początkiem wakacji. Nie inaczej było w postnowicjacie. Podczas Mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich miesięcy – wszystko jest Bożym darem. Prosiliśmy też Pana o błogosławieństwo na czas wakacyjnych akcji, abyśmy mieli serce ukształtowane na wzór Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. był czas na podsumowanie roku. Podczas akademii w Sali Opackiej zabrali głos przedstawiciele grup seminaryjnych: Art. 43, przewodników, harcerzy, koła misyjnego i koła liturgicznego. Po nich, duktorzy poszczególnych kursów, zrelacjonowali miniony rok oceniany z perspektywy każdego rocznika. Następnie podsumowano działalność sportową, która była w tym roku wyjątkowo obfita oraz prorektor ds. studiów ks. Marcin Nowicki SDB zaprezentował sprawozdanie ze studiów. Z kolei były wicedziekan kulturalny kl. Mateusz Buczek podziękował imiennie wszystkim formatorom prezentując jedną z cech, którą charakteryzował się w minionym roku oraz wręczając każdemu z nich symboliczne upominki. Całość akademii podsumował rektor seminarium ks. Mariusz Chamarczuk SDB, przekazując myśl na wakacje, aby nie przeżyć tego czasu w sposób bezowocny, stawiać sobie wysokie cele i wymagania. Pamiątkowe zdjęcie całej wspólnoty przejdzie do historii jako dowód pomyślnego ukończenia kolejnego roku formacyjnego w Lądzie, a  wspólny popołudniowy grill rozpoczął upragnione wakacje!