Dzięki życzliwości Ks. Inspektora Marka Chmielewskiego oraz Ks. Ekonoma Inspektorialnego, ks. Witolda Drzygiewicza Ośrodek Duchowości Salezjańskiej w Lądzie został wyposażony w nowe regały na książki i materiały z zakresu duchowości salezjańskiej.

Ta nowa inwestycja daje możliwość uporządkowania i skatalogowania zgromadzonych publikacji. Księgozbiór podzielono na 9 działów: Św. Jan Bosko, Towarzystwo Salezjańskie, Duchowość salezjańska, System Prewencyjny, Dzieła salezjańskie, Rodzina Salezjańska, Święci – błogosławieni – słudzy Boży oraz kandydaci na ołtarze Rodziny Salezjańskiej, Multimedia oraz Czasopisma.

Nieoceniony wkład w gromadzenie literatury z zakresu duchowości salezjańskiej posiadają wieloletni Kierownik Biblioteki w Lądzie ks. Władysław Grochal oraz jego następca ks. Marek Babicz. Bardzo serdecznie zapraszam do korzystania ze zbiorów Ośrodka Duchowości Salezjańskiej w Lądzie.

ks. Zenon Klawikowski sdb

Kierownik Ośrodka Duchowości Salezjańskiej w Lądzie