Ośrodek Duchowości i Kultury (ODiK)

ks. Maciej Sarbinowski SDB i ks. Dominik Chmielewski SDB

e-rekolekcje.pl

Centrum Duchowości Salezjańskiej (CDS)

ks. Zenon Klawikowski SDB

Św. Jan Bosko, „ojciec i nauczyciel młodzieży”, jest twórcą „prawdziwej szkoły nowej i pociągającej duchowości apostolskiej”, „założycielem wielkiej rodziny duchowej” (1) w Kościele, inicjatorem nowego stylu odczytania Ewangelii w perspektywie wychowania i duszpasterstwa młodzieży.

Istotne treści jego spuścizny wychowawczej i przesłania duchowego są wciąż aktualne we współczesnym świecie i Kościele: „specyfika jego ducha, intuicja, jego styl i charyzmat nie tracą znaczenia, bowiem wywodzą się z transcendentnej inspiracji pedagogii Boga” (2)

Centrum Duchowości Salezjańskiej w Lądzie podejmuje inicjatywy służące propagowaniu duchowości św. Jana Bosko i organizacji szkoleń oraz spotkań formacyjnych, które mają na celu zgłębiania doświadczenia Świętego Wychowawcy.

Cytaty zaczerpnięto z:
Jan Paweł II, Ojciec i nauczyciel, Tipografia Poliglotta Vaticana 1988, nr 5 i 13.

Aktualne propozycje formacyjne:

[section=Centrum Duchowości Salezjańskiej]

Plan Spotkania: PROGRAM

Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł